• CS
  • SK
  • EN

Učebnice HAIR

Vytvořené učebnice anglického a německého jazyka byly určeny pro 1.–3. ročník kadeřnických/kosmetických oborů. Hlavním záměrem tvůrců bylo připravit budoucí kadeřníky a kadeřnice na reálné situace, které mohou nastat v kadeřnickém salonu. Učební texty tudíž cílily na rozšíření odborné slovní zásoby, obsahovaly simulace rozhovorů z kadeřnického prostředí tak, aby asi je žáci mohli společně přehrát. Autoři učebnice si byli vědomi absence kontaktu s cizím jazykem během týdne praktické výuky, a proto zařadili také cvičení, která pomohla tuto mezeru vyplnit.

Názorné fotografie, barevnost a svěží grafika zpříjemňují práci s učebnicí. Její atraktivita byla posílena tím, že do ní mohli studenti přímo zapisovat. Při zkušebních hodinách na pilotních školách si tvůrci učebnice ověřili, že studenti oceňují provázanost učebnice s interaktivními cvičeními, videi a rozhovory namluvenými rodilými mluvčími. Tvůrci nezapomněli ani na vysvětlení základních gramatických jevů.

Tím, že učebnice propojovala praktickou a teoretickou část výuky, stala se průvodcem studentů i v jejich profesionálním životě.

Učitelé využili podrobnou metodiku a v případě zájmu také vypracovaný ŠVP pro školy.

Zde si můžete stáhnout a vyzkoušet jednu celou lekci: anglický jazyk ZDE / německý jazyk ZDE.