• CS
  • SK
  • EN

Co byl projekt HAIR

HAIR byl učebnicí, e-learningem, interaktivním slovníkem, poslechy namluvenými rodilými mluvčími.

HAIR pomáhal učitelům při výuce odborného cizího jazyka (Aj, Nj).

HAIR rozvíjel všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, psaní, čtení).

HAIR zaujal moderním zpracováním, kreativitou ve výuce, svěží grafikou.

HAIR posílil nejen týmového ducha studentů, ale i jejich schopnost sebeprezentace.

HAIR byl výsledkem spolupráce mezi českými, finskými a britskými specialisty na moderní způsoby výuky cizích jazyků.