• CS
  • SK
  • EN

O projektu


Projekt HAIR - Vocational Languages for Hairdressers and Cosmeticians vznikl v rámci programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci a je určen středním kadeřnickým školám.


Cílem
je podpořit výuku cizích jazyků s odborně zaměřenou terminologií. Jako svůj hlavní výstup nabízí učebnice pro výuku angličtiny a němčiny (1-3. ročník), doplněnou o připravená e-learningová cvičení. Lekce jsou detailně zaměřené na jednotlivá témata z kadeřnického prostředí, doplněných o nejdůležitější gramatické jevy. Na projektu pracujeme společně s partnery z Anglie, Finska, Slovenska, šesti odbornými školami z České republiky a jednou odbornou školou ze Slovenska.


V rámci projektu byla také realizována Mezinárodní konference a expertní workshop pro střední školy kadeřnického zaměření, a také další zájemce o odborné jazykové vzdělávání v kadeřnickém odvětví. Na konferenci byly prezentovány zkušenosti z finského systému odborného jazykového vzdělávání. Dále na konferenci vystoupili zástupci britské společnosti ATT Training Ltd. s konceptem BLENDED LEARNING v kadeřnickém odvětví.


Projekt HAIR nabízí také učitelům zdarma odborný seminář jehož programem je:

Převzetí finského modelu výuky cizího odborného jazyka a vznik a tvorba učebnice HAIR
a. Základní principy výuky
b. Osvědčená cvičení
c. E-learning jako výuková metoda

Učebnice HAIR a její návaznost na portál
a. Základní koncepce učebnice
b. Orientace v učebnici a na portále a zároveň v metodice pro učitele

Portál a e-learningová cvičení
a. Portál jako komunikační nástroj
b. Tipy na cvičení
c. Ukázka hodiny (praktické použití učebnice, portálu a metodiky)
d. Propojení praktické a teoretické části výuky